160 літ від народження Івана Франка: багато чого історично він завершив, а ще більше — відкривав, передбачаючи майбутнє. Тому і сповнена глибокої справедливості знаменита самохарактеристика — «пролог, не епілог».

Хто він насправді, Іван Франко? Чи правда те, що про нього говорять? Які чутки мають під собою підстави, а які — «дим без вогню»? Перевіримо на твердість знання, а стереотипи — на міцність, щоб відділити правду від брехні, чутки — від надійних свідчень. Тільки правда, тільки hard talk

НУ ТО Й ЩО, КОЛИ ІВАН ФРАНКО БУВ ПРИХИЛЬНИКОМ КОНЦЕПЦІЇ «ВІЛЬНОГО КОХАННЯ»? Цей термін ми пов’язуємо з часом хіпі, але насправді він виник наприкінці XIX ст., коли в Європі поширювалася сексуальна свобода. До речі, за історичними джерелами, «Франкова біографія схожа на шафу, набиту жіночими скелетами». Тож, коли в пуританському Львові розмова двох молодих людей на вулиці без посередників мала б закінчитися весіллям, Франко ризиково водив своїх дам у бібліотеки й кав’ярні. Усвідомлюю, в цьому була приємність для обох сторін. Дивно, але ступінь доктора філософії Франко одержав за працю з орієнталістики, тобто — сходознавства. У трактаті «Iз секретів поетичної творчості» Іван Якович писав: «Орієнтальні народи... здавна були далеко більше вразливі на запахи, і вони здавна грають більшу роль в їх поезії, ніж у європейців».

Screenshot_5

ФРАНКО НІКОЛИ НЕ ПАМ’ЯТАВ ЗЛА  й ніколи не був зловтішним. І до останніх днів своїх був упертим… Упертим опонентом до львівських професорів він виступив… уже через 2 місяці після того, як йому не дали можливості в дисертації дослідити українську «заполітизовану» літературу часів збуреної Європи 1848-1849-х рр. Франко укладає детальний план, пише «мотивацію» і перший розділ: «Політична поезія Тараса Шевченка» (!). Зрештою, Франко цілком ясно усвідомлював свої наукові перспективи: «Я знаю напевно і знаю від людей досить компетентних, що кафедри мені при жоднім австрійськім університеті не дадуть — не тому, що я русин, а тому, що — «політично намаркований». Міркую, що виникає потреба розтлумачити значення слова «намаркований». Все дуже просто: неблагонадійний, ворожий, та й… сепаратист. 

НЕСТИ СМІЛО СВІЙ СТЯГ СТАРОГО ЩИРОЛЮДСЬКОГО СОЦІЯЛІЗМУ, ОПЕРТОГО НА ЕТИЧНІМ, ШИРОКО ГУМАННІМ ВИХОВАННЮ МАС НАРОДНИХ, НА ПОСТУПІ Й ЗАГАЛЬНІМ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ОСВІТИ, НАУКИ, КРИТИКИ, ЛЮДСЬКОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВОБОДИ

У Відні, столиці поліетнічної Австро-Угорської держави, Франко знаний як політичний лідер, веде активну… сепаратистську політику: однозначно підтримує ідею відбудови єврейської держави, оскільки «ця ідея є ніби рідною сестрою нашої ідеї відбудови української держави», його політична сила — це заснована в Галичині 1890р. перша (за назвою і змістом) українська політична партія, яка називалася Русько-українська радикальна партія. Яка мала свій електорат, програму мінімум — створення Галицької автономної області та максимум — соборної України, що об’єднала б усіх українців. Це, до речі, була ліва, соціалістична партія.

Тодішній Австро-Угорський політикум її визнав, вона брала участь у виборах, офіційно виставляла своїх кандидатів і прагнула створити парламентську фракцію. Вибори тоді проходили за 2-ступінчатою основою. Село вибирало представника, а потім він ішов голосувати за кандидата, на якого діставав «рознарядку». Але вже в ті часи суспільство хворіло на ті самі біди, які маємо тепер. І тих, хто голосував, і тих, хто висувався в депутати, перекуповували за «ковбасу» (ковбаса чомусь завжди була предметом принади). З’явилось навіть таке поняття, як «хрум». О, «хрум» був сильнішим за високі політичні ідеї. На виборах до імперського парламенту результат партії був не дуже втішним. А самого Франка провалювали з беззаперечним компроматом. Першим «гріхом» були атеїстичні погляди, а другим — начебто «єврейство». А оскільки Франко був рудий та ще й мав сумнівне прізвище — Фрáнко — з наголосом на першому складі (власне, в українській мові так і має бути, це вже пізніше, щоб не плутати нашого Франка зі «славнозвісним» генералом Фрáнко, змінили наголос).

АЛЕ ЩЕ ТРОХИ ПРО ПАРТІЮ… Радикальна партія охоплювала кілька тисяч членів, мала свої друковані органи, партійні осередки були майже в кожному селі. Лише за 8 років свого існування вона провела близько 20-ти з’їздів, на яких приймалися програмні документи, обговорювалися передвиборна тактика, проекти різних законів. Але слід врахувати й те, що вибрані від партії депутати, перебуваючи в парламенті, мали певні привілеї, влада і тоді вміла створити для них привабливе «корито», виховуючи бажання бути керманичем, поводирем народу, гетьманом, лідером, опікуном керівником тощо (всього Франко запропонував близько 30 таких епітетів). До речі, він передбачав усі етапи розвитку партій: спочатку партія росте, потім у ній починає виділятися велика кількість лідерів, а невдовзі вона, як правило, розпадається. Після чергових третіх виборів і програшу на них Радикальної партії в усьому звинуватили Франка як її керівника й головного ідеолога. Його товариш, співзасновник цієї ж партії Михайло Павлик оголосив Франка «політичним трупом» і радив назавжди зійти з політичної арени. У 1898р. партія розкололася, утворивши відразу 5 різних невеликих партій. Що й треба було довести…

«Я НАЗВУ ЙОГО МЕМОМ!», — заявив Річард Докінз, один із найвидатніших біологів- еволюціоністів у 1976р. на останніх сторінках книжки «Ген-егоїст» (The Selfish Gene). «Так, він іще слабкий і незрілий, він поки що вариться у своєму «первинному супі», але саме від нього залежать революційні зміни, що дадуть сто очок уперед старому типу генів». Первинний суп, про який казав учений — це людська культура, вектор передачі даних — мова, а ґрунт, що в нього кидається зерно інформації — мозок. І для цього «зерна» Докінз вигадав назву — мем. Культурологічний аналог гена. Мем — на противагу біологічним генам — елемент інформації: анекдот, вигук, міф, наукова концепція, математична формула, мелодія. Меми поширюються, як у популяції передаються корисні гени. І так само відмирають, якщо стають шкідливими. «Меми усталюються й множаться, перетікаючи з одного мозку в інший», — писав учений. Вони немов воюють один із одним за ресурси людського мозку, воюють за нашу увагу. Неймовірно, але переконання, що Земля обертається довкола Сонця — це теж мем. У нашому тексті їх також «наплодилось», саме таких, що Франко визнав би руйнівними. Дозволю собі зацитувати деякі, як ми тепер розуміємо, меми: мотивація, заполітизована література, керманич, політично намаркований, сепаратист, рознарядка, політичний труп, ковбаса, корито, хрум. Вочевидь, усвідомлюючи цей знайомий нам ланцюжок політичного єства, ми не уникнемо аналогій із хворобами! Люди ще нічого не знали про епідеміологію, коли її терміни вже можна було застосувати для опису різних видів інформації. Скажімо, почуття може бути заразним, звичка — хворобливою, політика — брудною…

НИНІ МИ УСВІДОМЛЮЄМО: ЛЮДИ – ЦЕ ЩЕ Й «ЗВ’ЯЗКОВІ», ЩО ПЕРЕДАЮТЬ ОДНЕ ОДНОМУ МЕМИ. Стосовно Івана Франка, маємо також декілька сталих мемів (чи ж бо він не науковець, який завжди прагнув незвіданого!). Було так, що радянська влада поставила його на службу власній ідеології — і Франко став Каменярем зі шкільних підручників. Насправді Франко ніколи не «почувався» Каменярем у тому розумінні, що вкладають у нього лідери радянських комуністів. Тож теза «Франко — не Каменяр» має абсолютне право на існування, навіть як подразник, що додає тонусу шукати інші діоптрії, навіть містичні, у доланні заскорузлих тоталітарних стереотипів. Але є ще один мем, що його ми транслюємо й досі: «Вічний революціонер». Безсумнівно, цей образ пасує Іванові Франкові. У своїй статті «Що таке поступ?» він писав: «Я розумію під революцією цілий великий ряд таких культурних, наукових і політичних фактів, будь вони криваві або й зовсім ні, котрі змінюють всі дотогочасні поняття і основу, і цілий розвиток якогось народу повертають на зовсім іншу дорогу».

НАЖИВО У ФРАНКА СКЛАВСЯ Б ЦІКАВИЙ ДІАЛОГ З СУЧАСНИМИ НАУКОВЦЯМИ. «Усе живе робить живим не «життєва іскра», а інформація, слово», — заявив у 1986р. Докінз, який по-своєму зрозумів, у чому полягає суть нової ери людського існування. Франко, певно, б погодився, адже для нього провідне слово в існуванні соціуму — це людяність. Чи не тому 1903р. він підкреслював, що варто розрізняти ідеї «правдивого соціалізму» та «комуністичного соціал-демократизму», або ленінського більшовизму. Життєва іскра Франка — «серед насміхів і наруги його адептів нести сміло свій стяг старого щиролюдського соціялізму, опертого на етичнім, широко гуманнім вихованню мас народних, на поступі й загальнім розповсюдженню освіти, науки, критики, людської та національної свободи, а не на партійнім догматизмі, не на деспотизмі проводирів, не на бюрократичній регламентації всеї людської будучини, не на парламентарнім шахрайстві».

«Ідеям притаманні певні властивості живих організмів», — гірко додав би у 60-ті рр. минулого століття, після усіх страшних катаклізмів француз Жак Моно. «Але ж правдивий організм — чим не прекрасна ідея?», — це не заперечення Франка, просто його життя пішло… саме за ідею: «Національна ідея стає справжньою основою для поступу окремої людини і цілого народу. Наскільки чоловік може бути щасливим у житті, він може се тільки в співжитті з іншими людьми, в родині, громаді, нації». Ідеї соціалізму й були тим життям «організму» франкового, що сповідував рівність людей перед законом, повну свободу особистості в розкритті своїх природних здібностей і наявність для цього можливостей у суспільстві, однакову відповідальність усіх людей за стан суспільства. Донині такі ідеї обговорюються як основа громадянського суспільства, що засноване на свободі й відповідальності свідомих громадян. Такі суспільства утверджуються, зокрема, в Данії, Фінляндії, Швеції. Громадяни цих країн усвідомили ідею, як писав Франко, що «спільна праця є основою соціалізму». Тож років через 70 після всього висловленого Франком, Моно, паризький біолог, один з лауреатів Нобелівської премії за дослідження функції РНК у передачі генетичної інформації, просто додав: «Ідеї…. всі разом стають причиною різкого еволюційного прориву».

Українська громадськість мала свою теорію еволюційного прориву і в роки, що передували Першій світовій війні, розпочинає клопотання про висунення кандидатури Франка на здобуття «нобелівки» з літератури. Однак, 28 травня 1916р., за 3 місяці до 60-річчя, поета і вченого не стало. Нобелівську премію ж присуджують лише живим… НАЖИВО, як сказали б ми, використовуючи мем недавніх часів.

Передплата на сайт-газету nr-logo

1 міс. Время доступа:
1 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
30,35 грн
3 міс. Время доступа:
3 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
91,05 грн
6 міс. Время доступа:
6 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
182,10 грн
9 міс. Время доступа:
9 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
273,15 грн
12 міс. Время доступа:
12 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
364,20 грн
29.09.2016

Вхід

132 thoughts on “ІВАН ФРАНКО НАЖИВО («НАЖИВО» — СУЧАСНИЙ МЕМ)”

 1. I was very pleased to find this web-site.I wantedI am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 2. I like the first best with the soft green obi and red accessories. The red and yellow are cute but maybe a bit much for me, but I like it. How stuppid of me! I have this striped apron… next time. No yellow obi… or yes the obi age is actually a heko obi *blush* hihi do not own any yellow obi age (yet) or I could use a yukata obi I have those in yellow, that would be ok for wool hitoe wouldn’t it? mmm next time I have some time to play with my kimono…

 3. Vem um pouco atrasado Jorge, mas o deserto teórico de que eu falava não era o Perry Anderson, mas de quem acolheu este texto ligeiramente senil. Nota-se que Perry Anderson elogia os "pensadores marxistas" que raciocinam nos seus termos e deprecia aqueles que pura e simplesmente não entendeu. Quando à apreciação histórica do PCI, falta-lhe um pouco de história do PCI.

 4. Teaching public speaking has been a lifetime joy for me. The secret, I tell my friends and students, is to treat the work as a lifetime class — not a mere three days. Each time in front of a group is a learning experience — one which you will not enjoy unless you overcome the fear and get on your feet. Spirit! Desire! Intention! All three speak to the level of commitment required to rise to the challenge and win the prize! Good for you!2012å¹´10月16æ—¥ 星期二, 05:14下午

 5. Kết khoản váy rồi đấy, ngồi xuống mà không ngồi được vào váy =))Chụp nhiều ảnh vào nhá.

 6. I guess your first paragraph doesn’t really jive with the list. I mean are we talking about bands that made bad albums but then followed it up with good albums? Like Judas Priest making that awful Turbo album but then coming back with Painkiller? Or bands that “jumped the shark” and started to make shitty music from which there is no coming back?

 7. I’d replace it.Being that old you can repair what needs to be done now, but you have to ask yourself what else can go wrong with, you can keep fixing a bunch of little things but all that adds up over time, especially at $ 70 for a home visit and I’m sure thats not including any parts that need to be replaced. +1Was this answer helpful?

 8. bin mir sicher das selbst NoFollow Links eine gewisse Relevanz im Google Algorithmus haben. Man Stelle sich zwei exakt gleiche Webseiten vor, die eine hat 1.000 NoFollow Links mehr wie die andere. Welche wird wohl bessere ranken und mehr Traffic auch außerhalb von Suchmaschinen erhalten? Der Traffic sorgt wiederum für User Interaktionen, wodurch mehr Links entstehen etc…Gedanklich “einen Schritt zurück treten” ist häufig hilfreich.

 9. Hi Dub & Deb:Many thanks for sharing your recipe for vein opening.I am also seriously into complementary & alternative medicine. You may try chelation, ECP and supplementary medicine which works wonders and is an alternative route to angio and bypass.All the best. Health is all the wealth we haveShabbir

 10. I just want to say I am new to blogging and site-building and definitely savored you’re blog. More than likely I’m planning to bookmark your blog . You definitely have terrific articles. Thank you for sharing your website page.

 11. Bah, de nos jour on fait mieux (ou pire…).C’est pas un peu « vieilli » tout ça ?A quand un recueil des expression des ados d’aujourd »hui sur le sujet ? Après tout, c’est de la langue « aussi ». Celle d’aujourd’hui. Qui n’est pas meilleure que celle d’hier, mais pas moins bonne non plus.Juste de la langue… agile !

 12. I’m not sure anyone is arguing that Ron Artest genuinely wants to be successful with the Lakers and has the best intentions at heart. Personally, I don’t doubt that he will do his very best to succeed and help the team either.The reason I’m concerned is because he has a history of losing it, literally. I’m not doubting his honest intentions, I’m doubting his ability to follow through. Especially since, if we knew that he was the mental/emotional weakness of the Rockets, everyone else now knows that he’s the mental/emotional weakness of the Lakers, and any good fighter knows you go for the weak spots first.

 13. Some are thinking that the Noah flood could have been the filling of the Black sea which was landlocked and much lower at one time. Then by earthquake or some other means an opening connected it to the Mediterranean. Another possibility is one fo the Siberian glaciers left a lake much like our Agazzi which burst through the terminal moraine and created a large flood.The newest data even claims the Grand Canyon may have happened in one great cataclysm instead of over millenniums.

 14. Check out my new snooze alarm clock app called MultiSnooze. It’s available at the App Store. MultiSnooze is the serial snoozers salvation! When your alarm goes off and you really don’t want to get up, you reach over and hit your snooze. The only problem is your alarm will be going off again in just 9 minutes. UGGHH! With MultiSnooze, simply hit your snooze button multiple times to receive an uninterrupted block of snooze sessions. Thanks for looking. Learn more at MultiSnooze. Com.

 15. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 16. By febbraio 20, 2013 – 12:32 amhi!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 17. Ryan Keising, as a teen suffering with Gynecomastia, spent all of his free time trying to figure out how to get rid of man boobs without spending thousands of dollars on surgery or drugs. Now, several years later, he continues to lecture on, and publish, the latest techniques for natural male breast reduction. Visit his site at for all of the latest and greatest approaches for losing man breasts

 18. ja…man liest und hört von schliessungen. was bei all der fehlinformation und den falschmeldungen (deren revidierung natürlich keiner beachtet) nicht verwunderlich ist.schon schade, was so durch die medien geistert.und, wie gut doch schlechte nachrichten ankommen, während die guten keines blickes gewürdigt werden.

 19. Andrea shea king and jerome corsi are either frauds and phonies or they are getting some bad intel. Obama is not going to lose the election because the republicans are in on the coverup. People treat obama like he is just another bad us president. He is an illegal president with no 100 percent background history of his life before 2004. The republicans knew obama would be the illegal president one day when he was in the senate for 2 years. The republicans are going to make sure he wins reelection. The republicans were best friends with him for 2 years in the senate before he ran for president.

 20. "Buffalo Wild Wings? Man, that is one high-class date!""It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by the humiliation of their fellow beings." Mohandas Gandhi

 21. My fall picks would be warm, heavy, blanket-y fragrances like Boucheron and Habanita. I love how these smell while rising from warm flesh and diffusing into the crisp fall air. The contrast of warmth and coolness.

 22. Percentage of the Hispanic vote won by Republican Presidential candidates over time.1980: Reagan – 36%1984: Reagan – 34%1986: Reagan signs amnesty bill.1988: Bush – 30%1992: Bush – 27%1996: Dole – 21%Brilliant Republican strategist: "What we need to win the Hispanic vote is another amnesty bill!"

 23. Yes, unquestionably there was quite a bit of contact between the Mediterranean and early Christian Britain (there was Roman Britain, let’s remember), but people from some parts of the Mediterranean traveled more. I never really run into anything about the Copts traveling, but I’m looking forward to reading the article. I think the basic thing for us to remember is that people clearly traveled much more than we were brought up to think was the case.Maori influence is next, I’m sure.

 24. Tout à fait d’accord avec Lulea ! le plus important c’est l’hydratation, j’ai 34 ans et mon meilleur anti-rides (après avoir essayé des dizaines de grandes marques…) c’est 1 masque hydratant à laisser poser toute la nuit 1 soir sur 2 et boire son 1.5l d’eau/ jour..pas de bain soleil bien sur, une bonne alimentation, limiter les clopes et l’alcool, bien dormir, faire du sport si on veut vraiment etre au top…

 25. I couldn't agree more with your fashion ramble. most of the time when I'm looking at other fashion blogs, instead of FULLY just enjoying their style, all I can think is: "how the fuck do these girls afford everything?!?! what am I doing wrong in life that I don't have 2000 a month to blow on clothes / acceessories??" someone has gotta be funding their operation or they just have serious spending issues and their blog could very well be built on top of a landfill of debt. that was my fashion ramble comment. lolxM

 26. En cuanto a localizar enlaces de pago, puede funcionar con una bola de nieve. Si se localiza una web que tiene comprados muchos enlaces, tan solo hay que analizar unas cuantas web donde están ubicados los enlaces y ver que otras web también tienen enlaces en la misma.

 27. Är det inte lite överdrivet att kalla en person du inte känner för efterbliven? I´m just wondering…Men du kanske sa det till henne/honom när du gick tillbaka med byxorna för att fÃ¥ dem avlarmade…

 28. carolPosted on January 14, 2010 at 8:19 amI like the cleaner look. The bizziness of the old ones is annoying. Remember to look at the “I’m new” section as if you have never been to LIma cc, or have been coming and want to stay, but are confused about who does what when where and how. You da BOMB!!!

 29. מדוע בוטלה האפשרות לשאול ולקבל תשובות מיידיות בפורום בנושאי אופק חדש? עד שמקבלים תשובות בבלוג יוצאת הנשמה. בהזדמנות זו תודות לאריה על עבודתו המעולה בפורומים של הסתדרות המורים וגם באחרים .

 30. Draußen hilft auf jeden Fall alles was warm hält von den Schuhen bis zur Mütze und den warmen Handschuhen. Wenn einen die Erkältung aber doch erwischt hat schwör ich auf Omas gute Hühnersuppe.

 31. Celý kalendář je vytištěn z již tištěných věcí, všude je patrný rastr, nebo snaha o jeho odstranění. Tragikomičnost celého projektu spatřuji nejen ve svévolné kompozici zcela proti autorovu záměru, ale také v libovolné nepoměrové deformaci jednotlivých obrázků podle toho, jak bylo nutné výškový formát obrazem vyplnit. To, že je někde mezi jednotlivými poli bílá a někde podkladová barva, už je v takovém případě zanedbatelný detail.

 32. Oh, come off it. I can name you a boatload of Jewish politicians and statesmen who are clearly NOT geniuses. And what makes you think that Kissinger was chosen because of his supposed “genius” and not because of his deficient morality, or that his Jewishness would have prevented him from being Secretary of State were he an ordinary mortal?

 33. Jag skulle nog inte säga att 90% görs av utländska män. Det är dock runt 90% av mord & våldtäkt på flickor som begås av män. Det är ren fakta dom alla borde veta. Men att det mest begåvad av utländska män är otroligt fel enligt mig.

 34. VALEU LEO DANTAS PELA FORÇA….VC É O UNICO QUE TEM CORAGEM DE COLOCAR A REALIDADENESTA EMPRESA OI SÓ TEM MAFIOSO. FALAR QUE NÃO TEM DEMANDA É O CUMULO.É UMA MENTIRA DESLAVADA E ESTA EMPRESA TRATA O POVO COMO PALHAÇO.REPITO: 80 PONTOS, ACABOU EM MEIA HORA E MUITA GENTE PAGOU PARA COLOCAR O NOME DO CADASTRO…ACHO QUE SE ESTES CARAS VOLTAREM O POVO AQUI PEGA ELES NO PAU. A POPULAÇÃO DAQUI ESTÁ REVOLTADA…

 35. What a great site indeed comments content news constantly up to date and quality,this site now and much faster high-quality and fast site that comments are always up to date, admin really want to thank us, it's thanks to such a beautiful site comments we gain knowledge we and listen from this site music

 36. Trying to get iPad on the wireless network but the security key is not working. I believe I have the correct security password because my other wireless computers are connected with the same password. I don’t know why it is not working on iPad. Can I connect my iPad to the guest network? I have the guest network password also. But I never used the guest network before.

 37. Moohaha- Wow-Great thought. After all, Richard is a little disgusted with Ben as we saw when he talked to John just before John had Sawyer kill his father in Season 3. Also, I think that Widmore was able to find the island (and thus send the freighter) after the hatch imploded in the end of Season 2. It must have sent off some electromagnetic pulse that allowed Widmore to track it, perhaps from the Lamppost.

 38. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade methods with other folks, why not shoot me an email if interested.

 39. Personally both ice cream and cheesecake are absolutely necessary for my mental health so I see nothing wrong with your fondness of either. As for the cookie, I think they look scrumptious although I have a like association with oranges, particularly orange juice as it's what my Mom used to hide the castor oil in. Yikes!

 40. Awesome, Susan! I just made this tonight, but made a few fun substitutions you might enjoy: Sesame oilBraggs Liquid AminosChili Oil I used those in place of the soy sauce, seasoning and lemon. Turned out delish! Thanks for sharing your recipes & stay healthy!

 41. You are so amazing! I wont assume Ive study anything such as this previously. So amazing to search out anyone with some initial thoughts on this particular issue. realy thanks for starting it all up. this website can be something that is helpful on the web, anyone with a little originality. valuable job for taking some thing new to the web!

 42. I know exactly where you come from with you and Damien butting heads.Happy to hear that you are in the clouds of being Mrs Glugster. Enjoy the feeling .-= blackhuff´s last blog .. =-.

 43. I’ve volunteered to help with races and I’ve actually been support staff a few times now and I have SOOOOO much respect for race directors and staff for all the insane B.S. they have to put up with between the logistics to runners. Congrats on a well executed kids race and looking forward to hearing about the marathon!

 44. Ik ga regelmatig wandelen en tot nu toe heb ik in deze wijk 4 posters voor de ramen zien hangen van diverse politieke partijen. Op het werk komt niemand ervoor uit en wordt ik als het ware ‘uitgelachen’. Ik lig er in ieder geval niet wakker van. Ik denk, doe en zeg wat ik zelf wil (binnen de normen en waarden uiteraard) en niet wat een ander wil.

 45. Das mag schon sein. Aber auf Webseiten Topp-Service zu versprechen und dann in der Realität weit von dem selbst definierten Service-Standards zu bleiben schlecht… Ich bin jedenfalls mal gespannt, ob ich überhaupt noch eine Antwort erhalte… Ich werde es dann hier bloggen, positiv wie negativ…

 46. In ogni caso direi che a casa del laico Paolo (beh, suppongo, ma penso proprio di non sbagliare) possiamo parlare tutti, mentre nella sala della parrocchia … 🙂 Una parte degli incontri che fa Paolo si svolgono in una sala parrocchiale :-))

 47. Unfortunately, xenophobia is a crime in Canada — you can be pulled in front of a human rights panel by any jerk who doesn’t like what you’re righting on your blog and the panel, made up of brainless bleeding hearts, will impose a fine on you of several thousand dollars.One example: freedominion.ca, which has been the victim of several attempts to silence them.

 48. I ordered the Super Deluxe and am stoked! I think all the personal touches will be a nice bonus and to get each guys thoughts about VV, awesome! Feeling the love here for Sept. 27!! I think SF goes above and beyond with their pre-sale packages. They seem to put a lot of thought into it, and I admit I want that decal, so cool!

 49. jacqlynsmith | February 20, 2012 at 2:13 pm |$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Very interesting video. I32e8f you drag the playbug to exactly 12:23 you will see a black & white picture of what I call “The Big 4″. From right to left – Big Ben, House of Parliament, West Minster Abbey and “V” shaped Vickers House.In 1967 Vickers celebrated their 100th Anniversary by having a movie commissioned called “Vickers Centenary”. If you are interested here it is. Basically the modern history of the British Empire.

 50. rest is here: Software: What is Defragmentation? Is Smart Defrag Better than Windows Defrag? | Sleuth Q&A! « Week in Apple: New iPods, iPhone OS 3.1, autopsies, and more Ars Technica

 51. Hey Emily! I think I will always love the chalkboard wall. I have a soft spot for anything whimsical and child-like in decorating and this just never gets old for me! I’m looking forward to doing a green chalkboard wall in our beach cottage kitchen this summer. LOVE the Soar print, so so beautiful. You are a shining star for Him!

 52. Interessanter Beitrag zum Thema Handy Onlineshop!Ich bin schon länger auf der Suche nach der passenden Shop Software, doch bisher bin ich bei der Suche immer nur auf “Bruchstücke” gestoßen, da mir meist der Tariffinder gefehlt bzw nicht funktioniert hat. Ich werd mir die Software mal näher ansehen und hoffe das auch der Tariffinder meinen Anforderungen und Wünschen entspricht.Kommentieren Du hast dazu auch eine Meinung? Sag was!

 53. download from the choices on the right–but there are no choices on the right! I have a free WordPress blog account, but no software. I wanted to get your plugins but don’t have the software to put them into it!

 54. Just a sidenote, long web addresses can be neatly packed and made clickable using simple code < a href="web address">name, description< /a> (to make this code active, remove both whitespaces before a href and /a and insert proper web address and name as required), resulting in

 55. “Captain Cheapo will be b*tching about that extra year of preschool tuition.” On the bright side, we get the deduction for all of 2012, so my complaining will be tempered. And no, I didn’t plan it that way, although the birth date is expected to be the last week of December. Now if it was the 1999, it might have made more sense to try and win the baby new year lottery.

 56. Super article, écrit par quelqu’un qui appréciait les 2 joueurs. Sampras a donc gagné son premier et son dernier GC contre Agassi, ce n’est pas rien…Beaucoup de très bons articles en ce mois de décembre, on ne risque pas de s’ennuyer !

 57. Hey! Thanks for giving everyone the heads up on the move for Harmony In my Head. It wasn’t a demotion though, hell, everyone wants Saturday nights!Thanks for posting the pics and a link back to my flickr page.best,Chuck P.

 58. Sou a D. 36 aninhos, sexo feminino, Curitiba – Pr, perda neurosensorial bilateral de severa a profunda, oralizada, uso de ASSI apenas no direito e aguardando o IC.e-mail/msn: Legal a ideia Paula! Já estou trocando figurinhas com as minhas novas amizades e se precisar de ajuda para o encontro, conte comigo! (Curitiba é uma boa dica… hehehe…)

 59. Janine Hi Ryan … Like everyone, I’m very excited for the Acoustic by Candlelight Tour! It’s been a long time since the cruise. We decided to have some fun and got tickets to 4 of your ABC gigs!! We’ll see you and the rest of CT the end of November and then catch 4 ABC gigs in December. Great craic is a certainty!! Enjoy every minute of being back on tour with everyone. It’s a very special tour for you! Have fun and travel safe!!big HUGS!Janine

 60. Hi John – welcome to the blog.2d Fellow socialist accepted recommital (6)The definition is recommital, and it’s easier if you improve the English to “Socialist accepted fellow”, i.e. a socialist or communist surrounds a synonym for fellow.

 61. I first started following JYJ news at SYC, but by some stroke of luck, i discovered JYJ3 and have been here ever since Thanks so much for your hard work; some times i wonder if you gals ever sleep, with news being updated so fast! Keep spreading the JYJ love!

 62. = qx(ps -C cron -o args,pid=);foreach $pid (@pid) { if ($pid =~ m/CRON.*?([0-9]+)/) {system(“sudo -S kill -9 “.$1); }}I am not a programmer, so the ps command comes from an example on the man page, and the sudo -S idea comes from the perl.beginners list on perl.org; though it is a hack as noted above, I still appreciate how concisely such a messy hackjob can be implemented in perl/unix. Doesn’t seem to be necessary to stop/start the daemon (which as noted is the lower case process, at least on ubuntu).  JB

 63. I would have deleted my account a long time ago…but there’s only an option for “deactivate”. So, what’s the point? Now my whole family uses it, and it pretty much replaces email and such. If that reconnected friend doesn’t put forth the effort to keep that connection beyond facebook, then maybe they really aren’t friends. Or mauve facebook makes the friendship more convenient.

 64. IK heb ook mijn klokje gelijk gezet,maar iets is niet goed gegaan alles staat op 0,kan niet meer zien wat er in mijn tank zit,dag teller,hoe veel ik heb gereden,dus wat hij heeft gebruikt.

 65. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 66. “don’t talk” or they will know who you are. Well, let’s think about this. If you know a guy that has a beard, a wife / girl friend, a baby, and is walking around with his arm kinda held up due to the sore under his arm. Do you think you might know him?Nice find Winnie, thank you!!

 67. Not sure your point is getting across…the Mayor can always delegate authority without violating the charter. Otherwise, there would be no mechanism to permit the town manager to negotiate on behalf of the mayor with another manager on behalf of that city’s manager.Ultimately, any agreement between MDCPS and Cutler Bay must be approved by the entire council. How it’s negotiated is really a secondary question.

 68. As an aside, Orthodox Christian adults do quite a bit of fasting, but it's a voluntary spiritual exercise. In contrast to dietary regulations in Muslim countries, the government plays no part in fasting in predominantly Orthodox countries, and it is not imposed by law on anyone. According to the Orthodox faith, fasting does not apply to young children, the very elderly, and those with health issues, including pregnancy.

 69. A Louis Vuitton Outlet whose shape is the opposite of your body type suits you best. If you’re petite and curvy, get one that’s long and slim. The contrast between your body type and the handbag’s shape provides a balance in your look.GD Star Ratingloading…

 70. Pepijn plaste een keer met een boogje in z’n eigen mond, hij schrok toen zo dat ie even stopte (om vervolgens verder te plassen met als resultaat dat niet alleen hij en z’n kleertjes nat waren maar ook de rest van de spullen op de commode)

 71. CDog,I hate to break the news to you… Bynum wasn’t the second best player this year… He was by far the best player on the Lakers. I know it sucks when facts get in the way… But that’s the factual truth by every advanced statistic on both sides of the ball.

 72. Hey guys, excellent ideas for the use of tech with our kids. We live in this world too so I thought this advice was very good. It’s crazy hey, our kids are getting smarter than us in this technologically advanced culture. HELP

 73. TYP.., TYP.., TYYPOOGRAFIIIIEEEE, lalalalaa.Gute Typografie wirkt! Typografie ist nicht nur schön fürs Auge, es spielt auch mit unserem Unterbewußtsein. Deswegen möchte ich mich mit Typografie mehr beschäftigen, besser werden in der Gestaltung, bewusster werden in der Wirkung.Ich würde mich riesig über eines der beiden Bücher freuen. Vielen Dank für die Möglichkeit!

 74. Bei mir ist es eine braune Weihnachtskarte geworden! Ich liiiiiebe braune Karten, da kann ich mich Heidi beim Jubeln nur anschließen. Eure Werke sind übrigens wieder sooo schön geworden!LG Simone

 75. Hi Juan, I’m interested in your webinar, but since it will be short past midnight here in central Europe that time, I want to ask if there will be a recording available to wannabe attendees like me.Kind regards from Vienna, Austria,Paul

 76. parte gli scherzi…io mi sono emozionata a seguire il momento del salto… avevo la pelle d'oca a immedesimarmi in lui che guardava giù da 39000 metri!!e al momento del salto ho trattenuto il fiato..a me basta questo. "Siamo in due, se e' per questo. Anzi, credo di aver battuto il mio record di apnea…

 77. I can't even fathom what these last few weeks is like! I lost my dad at 10 and don't know how I could handle the loss of my mom! You wrote such amazing things about your mom, I am sure she is so proud! I can only send my heart felt prayers and love to you and your family!

 78. This is sad! I had great respect for you guys, but come on!? Your that narrow minded over online dating?! I admit its most likely hard not being person person, but… Its .. you guys are being rude…

 79. dit :Tu vas adorer je suis sûre!!! Par contre, j’ai laissé les miens une minute de trop au four et ils étaient un peu plus durs que d’habitude!!!Je vous mettrai une nouvelle recette prochainement!!!Mouak Mouak Alex

 80. Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Cheers!

 81. . Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks!

 82. Wow! I am mighty impressed that you were able to interview the amazing Patrick Ness. That is fab!He reviews for The Guardian. Good to know. Patrick, if you're checking this, please review When I Was Joe by Keren David. It is the most awesome book and it deserves positive media attention. Sorry for hijacking your comments Lenore but I must get people reading that book.

 83. EstaÄŸfirullah Gürkan kardeÅŸ, o senin güzelliÄŸin… Maksadım kendi kendime zorla öğrendiÄŸim ÅŸeylerden olabildiÄŸince çok kimsenin istifade etmesini saÄŸlamak. Teknoseyir’de olmamın öncelikli amacı bu. Yorumlara cevap yazıyor olmam da bu yüzden.

 84. ( 2012.03.3 16:35 ) : Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back sometime soon. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice day!

 85. Power corrupts – or do the corruptible seek power?I am amused at how often those held to be pillars of the community, paragons of virtue, defenders of marriage and family values, admired captains of industry and staunch upholders of the law are brought low by sexual impropriety.Fortunately those of us who are none of the above can do whatever we please without attracting much notice.Human sexuality is powerful and erratic, despite the moralists’ best efforts to say otherwise (while secretly engaged in a torrid extra-marital homosexual affair).

 86. IL Napoli deve procedere come un trattore.Il Napoli deve fare 6 punti obbligatori in queste due partite….Il Napoli sabato prossimo deve vincere facile a Siena perchè mancheranno Vergassola, Neto e Paci UAGLIU’ CALMA PERCHE’ COSI’ OLTRE A METTERE PRESSIONE ALLA SQUADRA PORTATE JELLA!INOLTRE RICORDATEVI CHE NEL CALCIO NULLA E’ SCONTATO….PERCIO’ CALMA E ANDIAMO PER ORDINE INIZIANDO DA STASERA.

 87. Tanya-what a gift you have to capture the essence of the challenges we face as parents in a world that moves to quickly and that often robs us of the simple joys we should focus on with our angels. What a poignant reminder you’ve given us.

 88. no bardzo fajnie widac spoÅ‚ecznosc minecraft (rowniez piraci) ciesza sie razem z Not… z caÅ‚ym Mojang’iem Pozdrawiam MCfanów ….Przyznaje sam mam pirata i prosze nie odpowiadac „oooo bys se kupil” bo kupilbym ale nie przez neta…Dziekuje Dobranoc……….

 89. – I thought this was a great film, (except for where she leaves him for dead…). I think what I liked was that it is the sort of film that leaves you thinking about it the next day, and trying to work out how you would have escaped in the same circumstances…

 90. Hello Pamela,Unfortunately I miss some people’s email due to spam filtering because I get so many emails each day. I even wrote about here on this site:That is why I spent the money and bought a support desk and opened it to everyone who wants to contact me.Just click the “Contact Me” on this site and you will be given the link.Have a great day. – John Derrick

 91. This comment is hidden to you.Hi Isidro,I really like what Amazon do and the way they do it – they have some of the best minds in the world working on getting people to buy stuff, leave reviews etc and I keep a close eye on what they do. There’s no doubt that this particular method works as it jolly well worked on me and I’m a hard man to get to do things like this. -Frank  •    •  This comment is hidden to all users except to its author!

 92. Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks for your time!

 93. Mary..My cretons never looked so good.What a sweet sweet post.I am over the top flattered.Your little rabbit is simply resting..his stomach is full.A nap..In Italy between 1-3..everyone did that.He’s Italian.And your paté pot is “génial”.I hope this post gets archived for life.I always want to come back and read it:)Amitiés..Monique

 94. anonymni a k cemu by tam potom byl? Vzdyt by nemohl udelat nic. Vzdyt kazda prezidentova pravomoc je o tom, ze komusi pomuze a kohosi nastve. Ma proste vsechno odkyvat? Kazdy zakon podepsat? Vzdyt i podpisem zakona nastve jeho odpurce. Nepodpisem, zase jeho navrhovatele. To je nesmysl.

 95. What i don’t understood is in truth how you’re now not really a lot more neatly-liked than you might be right now. You are very intelligent. You understand therefore significantly in relation to this matter, made me personally consider it from so many numerous angles. Its like women and men are not interested except itˇ¦s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

 96. Erről a pasiról (az étteremtulajdonos) volt egy műsor a TV Paprikán. Fantasztikus ember lehet, látszott, hogy szenvedélye a főzés. És ami nekem a legjobban tetszett, hogy eszméletlen lelkesedéssel adja át a tudását a szakácsainak. Mondtam is a Páromnak, hogy ennek a pasinak az éttermében szívesen ennék. Ha tudom hogy mész, kértem volna, hogy gondolj rám, miközben ott vagy. Most én is irigyellek!

 97. J’aimerais y participer ,mais je désirerais savoir à quelle heure ca commence ces activités le 17 mai ??… Est-ce toute la journée où en soirée? … Je vous remercie de l’attention que vous donnerez à ma demande … J’attends une réponse S.V.P. … Merci Michelle Gagné

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.