Після травми Євромайдану Третю (олігархічну) змінила не очікувана інтелектуалами й активістами Четверта (демократична) Українська республіка, а етнонаціоналістична, з посиленою експлуатацією населення Республіка «Три з половиною». Так характеризує особливості теперішньої влади знаний у Європі та світі український філософ і політичний експерт Михайло Мінаков.

Про посилення силовиків, невдалі освітні реформи, зневагу до населення і дискримінацію меншин, проблеми зовнішнього впливу і, власне, про природу постмайданного режиму з професором Михайлом Мінаковим спілкувалася головна редактора nr-logo Віра Андріюк.

Сьогодні влада активно веде таку лінію, що передбачає впровадження начебто реформ: освітньої, судової, пенсійної та ін. Але копнувши насправді глибоко, експерти відмічають, як мінімум, їх неоднозначність. Візьмемо, наприклад, зміни, які хоче «пропхати» Мінфін щодо зменшення кількості студентів, які будуть отримувати стипендії лише до 20% від їх загальної кількості. При цьому все це влада називає європейським досвідом. Ви як університетський професор не лише в Україні, але і в країнах Заходу безпосередньо знаєте цю систему зсередини. Як Вам такі, скажімо так, ноу-хау?

— Ми перебуваємо у ситуації, коли і війна, і корупція вимивають так багато грошей із бюджету, що публічні фінанси потребують заощаджень на інших напрямах. Заощаджувати будуть на «бюджетниках», тобто, на освіті й медицині. Більшої скромності в платні вищих бюрократів не буде, тут геть інший процес. Розрив між скороченням витрат на загальне населення і зростанням витрат на силовиків та бюрократію чітко показує державні пріоритети.

Що стосується нової стипендіальної політики, то певна логіка в ній є. Як викладач я помічаю, що цінність навчання серед студентів падає. Дедалі більше студентів, починаючи з ІІ курсу, працюють і мають дуже мало часу на навчання. Спонукати студентів більше уваги приділяти науці потрібно, у т.ч. фінансово.

Однак я також бачу, що рішення про перерозподіл доходів студентів матиме дещо інший результат, ніж декларують. МОН говорить про те, що видача стипендій найуспішнішим студентам підвищить мотивацію добре вчитися. І це виглядає логічно. Проте, скорочення доходів іншої частини студентів перекладе навантаження на домогосподарства, розходи яких і так постійно зростають. Тож я би очікував зменшення можливості для багатьох молодих людей набувати освіту. І в цьому плані порада прем’єра Гройсмана — мовляв, не усім вища освіта потрібна — є чесною заявою про наміри уряду.

Схоже, сьогоднішня українська влада не потребує великої кількості освічених людей. Тут йдеться і про скорочення шкіл у сільській зоні, і про вичавлювання меншин із освітньої системи. Тож, на мою думку, це стипендіальне рішення підвищить цінність належного навчання, але ціною меншої доступності освіти. Вища освіта стає дедалі більше становою, для вищих станів, багатших класів — і це додає ще одного імпульсу для демодернізації України і зменшує перспективи нашої інтеграції з соціально-орієнтованою Європою.

РОЗРИВ МІЖ СКОРОЧЕННЯМ ВИТРАТ НА ЗАГАЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ І ЗРОСТАННЯМ ВИТРАТ НА СИЛОВИКІВ ТА БЮРОКРАТІЮ ЧІТКО ПОКАЗУЄ ДЕРЖАВНІ ПРІОРИТЕТИ

Відомий у світі фахівець з демодернізації Яков Рабкін із Канади в спеціальному матеріалі на сайті Студреспубліки зазначив, що така соціал-дарвіністська освітня політика, як у краплі води, відображає кризу в усьому світі фундаментальних цінностей, таких, як справедливість, піклування про слабких. Зауважимо й таке: студенти у суспільному розумінні асоціюються з початком і активізацією Євромайдану, при цьому, коли постмайданна влада агресивно відбирає їхні права і можливості вони здебільшого мовчать. Республіканці чи не єдині активно опонують курсу влади. Як гадаєте, чому саме таку позицію займають студенти?

— Сама стипендія не становила аж таку велику частину доходу молодої людини. Скорочення стипендії означає, що збільшується навантаження на батьків, бо, як правило, саме сім’я вирішуватиме: залишить студент навчання, або буде продовжувати.

Сучасні українські лідери — наступники своїх батьків, які перемогли у війні всіх проти всіх у 1990-ті. Вони виросли як особистості й лідери в умовах ефективності логіки соціального дарвінізму, що постулює цінність індивідуальної перемоги за будь-якої ціни без поваги до життя, гідності та солідарності людей. Такі особи, при всіх своїх плюсах і мінусах, не розуміють цінності спільного блага і завдань колективної солідарності на основах і верховенства права та політичної рівності. Для них всі інші люди — невдалі лузери, а зважати та витрачати на лузерів — зайве.

Прихід цього покоління лідерів до влади приніс значні зміни в існування Третьої української республіки. Нагадаю, що Перша республіка — це часи визвольних змагань і громадянської війни 1917-1922рр., коли різні політичні проекти — соціалістичні, націоналістичні, неоімперіалістичні та демократичні – конкурували словом і кулею на території сучасної України. Друга республіка — це Радянська Україна, яка пройшла через більшовицьку українізацію до сталінського тоталітарного терору і далі до посттоталітарного соціально-економічного прогресу за умов авторитарної політики. Третя республіка — це незалежна Україна, що посутньо оформилася як нестала олігархія, байдужа до ідеологічного оформлення свого правління. Ця республіка довго існувала на основі соціальної угоди, де йшлося приблизно про таке: «Гаразд, ми контролюємо владу і держмонополії у центрі, а загальному населенню ми залишаємо низькі тарифи і не заважаємо виживати в усій культурній, мовній та ідеологічній багатоманітності». У 2014р., здавалося, підходить час Четвертої республіки, де надія на європейську демократичну Україну стане реальністю, про що говорили й інтелектуали (зокрема, Микола Рябчук і Сергій Дацюк), і політики (приміром, Борис Ложкін і Володимир Федорін). Та і я був серед цих обнадієних…

ВИЩА ОСВІТА СТАЄ ДЕДАЛІ БІЛЬШЕ СТАНОВОЮ, ДЛЯ ВИЩИХ СТАНІВ, БАГАТШИХ КЛАСІВ — І ЦЕ ДОДАЄ ЩЕ ОДНОГО ІМПУЛЬСУ ДЛЯ ДЕМОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ І ЗМЕНШУЄ ПЕРСПЕКТИВИ НАШОЇ ІНТЕГРАЦІЇ З СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЮ ЄВРОПОЮ

Однак, надії не справдилися. Після травми Євромайдану, замість Четвертої, постала Республіка «Три з половиною»Досвід двох громадянських повстань 2004 та 2013/14 привів до влади згаданих соціал-дарвіністів, які внесли критичні поправки до цієї угоди, сподіваючись стабілізувати українську олігархію. Республіка «Три з половиною» означає, що олігархія більше не може вдовольнитися малоприбутковими держмонополіями і потребує посилити експлуатацію населення. Аби попередити нові повстання, критично збільшено внутрішні силові структури та посилено заходи для фрагментування населення за етномовною та конфесійною ознакою. Відповідно ресурс для виживання багатоманітного населення зменшується.

У Республіці-3,5 удари будуть наноситися передусім по незахищеним верствам, серед яких і молодь. Молодь в усіх суспільствах є категорією населення, яку найбільше експлуатують в економічному, біологічному, сексуальному та багатьох інших розуміннях. Також логіка освітніх реформ спрямована на підвищення контролю за молодими людьми: адже тут багато тестостерону, енергії, яку слід контролювати для збереження ладу. Контроль можливий також і через націонал-патріотичні молодіжні мережі. Тобто, спроба міжстанової та міжетнічної солідарності задля захисту своїх прав і інтересів відразу зустріне спротив від таких же молодіжних організацій навіть і без прямого втручання влади.

Давайте поговоримо про ще одну т.зв. реформу — судову. Кінцева приватизація  президентурою судової гілки влади, як це планується зараз, мабуть, кінцево сформує конструкцію авторитарного режиму Порошенка. Чи справедливі побоювання експертів? І в цьому контексті як загалом прогресивним громадянам, елементам громадянського суспільства пройти між Сциллою мафіозно-націоналістичної диктатури і Харибдою камуфляжної отаманщини, враховуючи, що ці два регресивних політичних табори один одним лякають громадян?

Для Республіки «Три з половиною» характерною є злука олігархії та етнонаціоналістичної ідеології. Нинішні олігархи використовують рухи усіх коричньових відтінків у своїх інтересах. Треба розуміти: наївні надії багатьох українців про те, що націоналісти будуть боротися з корупцією, не виправдалися. Зараз, як і до Євромайдану, будь-яка реформа відбувається в двох суперечливих площинах: формальній і неформальній. Тож і судову реформу слід розглядати у цих рамках.

ДОСВІД ДВОХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПОВСТАНЬ 2004 ТА 2013/14 ПРИВІВ ДО ВЛАДИ СОЦІАЛ-ДАРВІНІСТІВ, ОЛІГАРХІЯ БІЛЬШЕ НЕ МОЖЕ ВДОВОЛЬНИТИСЯ МАЛОПРИБУТКОВИМИ ДЕРЖМОНОПОЛІЯМИ І ПОТРЕБУЄ ПОСИЛИТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ

Зараз судова реформа формально збільшила самоврядність суддів і прокурорів. В останні 1,5 роки створено відповідні органи самоврядування. Однак, неформальний вимір реформи пов'язаний із тим, що кадрове наповнення цих органів відбувається з числа делегатів керівних кланів. Тож нині виходить, що назовні судова реформа виглядає як рух уперед, європеїзація, а по суті — це посилення контролю кланів за судовою гілкою влади. На мою думку, відбувається страшна річ: знову вибудовується вертикаль авторитарної влади.

Вертикаль влади у рамках Республіки «Три з половиною» зробить будь-який Майдан надзвичайно дорогим, якщо рахувати людськими життями та втратами для домогосподарств. Соціал-дарвіністи не будуть здавати владу так само, як Кучма і Янукович у 2004р., або як Янукович у трагічні дні лютого 2014р. У 2014-му українська олігархія перейшла бар’єр крові, тому мирний громадянський протест вже не зможе поміняти делегітимізований уряд.

— Саакашвілі — ще одна голосна тема останнього періоду. Прорив через кордон,  масові акцій, підготовка нового Майдану… Чи є реальна загроза перевороту?

— Події навколо «прориву Саакашвілі» я тлумачу з огляду на розвиток української політичної системи.

Українська політсистема пройшла вже два повних цикли зміни режимів у Третій республіці: від революції 1991-го до Помаранчевої революції 2004р., і вдруге, від 2005-го до Євромайдану 2014-го. Ці два цикли відбулися й була надія, що після Євромайдану розвиток буде вже не циклічним, а сталим і прогресивно спрямованим. На жаль, так не сталося.

Ми бачимо повторення циклу. Кожен цикл зміни режимів відбувався у кілька стадій: спочатку обіцянки свободи, верховенства права і демократії, за якими йшла фаза олігархічної конкуренції, в якій перемагав один із кланів і запускав фазу авторитарної консолідації влади, спротив якій запускав фазу консолідації опозиції і, нарешті, повстання, що вело до зміни режиму.

НИНІШНІ ОЛІГАРХИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ РУХИ УСІХ КОРИЧНЬОВИХ ВІДТІНКІВ У СВОЇХ ІНТЕРЕСАХ

Так от, зараз ми переживаємо момент, коли опозиція могла б об’єднатися у спротиві до нової спроби авторитарного правління. І сигналом для об’єднання опозиції була спроба Саакашвілі повернутися до України проти волі президента. Найпопулярніші опозиційні лідери підтримали його спочатку, але далі не знайшли спільної мови. Це означає, що тиск уряду поки недостатньо сильний, аби консолідувати опозицію. І мине ще кілька місяців чи років, доки, напевне, позиція почне об’єднуватись.

Отже, у влади є ще час оговтатись, одуматись і, можливо, повернути політичний розвиток у конституційне річище і стабілізувати розвиток. Це було би в інтересах всього населення країни, щоб не було ще одного Майдану, ще однієї революції. Кожен наступний Майдан коштуватиме дедалі більше життів: у наших інтересах, кожної родини і кожного громадянина цього не допустити.

Але поки що ця зла логіка революційних циклів працює невблаганно, і помилки, які робить чинний режим, такі ж самі, як у Кучми і Януковича. Але відмінністю є набагато більша готовність влади вдаватися до сили, й остаточна втрата розуміння політики як діалогу заради спільного блага громадян.

— Як Ви оцінюєте побоювання багатьох громадян, що на відміну від Януковича, нинішні правлячі клани можуть кинути проти невдоволених навіть вояків і танки?

— Завдяки Януковичу та деяким промайданним групам, ми перейшли кривавий бар’єр у 2014р. Тепер у нас набагато більше внутрішніх військ: це не 6 тис. «Беркута», а понад 60 тис. досвідчених бійців Нацгвардії. Тож, як на мене, мирний протест більше не зможе міняти режими, а кривавий — не в інтересах громадян. Отже, мені залишається надіятися на здоровий глузд і на можливість громадянського спокою й нормального розвитку країни, не без впливу опозиції і Заходу. Але, як Ви вже могли помітити, мої надії не часто справджуються.

ПОМИЛКИ, ЯКІ РОБИТЬ ЧИННИЙ РЕЖИМ, ТАКІ Ж САМІ, ЯК У КУЧМИ І ЯНУКОВИЧА. ПРОТЕ ВІДМІННІСТЮ Є НАБАГАТО БІЛЬША ГОТОВНІСТЬ ВЛАДИ ВДАВАТИСЯ ДО СИЛИ, Й ОСТАТОЧНА ВТРАТА РОЗУМІННЯ ПОЛІТИКИ ЯК ДІАЛОГУ ЗАРАДИ СПІЛЬНОГО БЛАГА ГРОМАДЯН

— Щодень загроза авторитаризму все більше нависає над нами, хоча й більшість громадян не лише не хочуть це визнавати, але й просто цього не розуміють. При цьому, влада, ніби по підручнику політології, дуже вміло маніпулює війною і російською агресією. Чим далі - більше. Всі ми пам’ятаємо слоган «Єдина країна. Единая страна», але тепер, окрім переслідування ЗМІ, журналістів, опозиційних політиків і критично налаштованих громадських організацій, ми бачимо, що влада вперто втілює концепцію українського інтегрального націоналізму родом із 1-ї пол. XX ст. І зараз окрім фактичної війни з Росією ми маємо ще й напружені стосунки з Польщею, а з недавніх пір, після українізаторських новел нового Закону «Про освіту», ще й чи ледь не зі всіма сусідами. І це точно не скріплює країну. Враховуючи війну, авторитаризм, криміналізацію, вульгарну українізацію, як нам утриматися від нових розколів?

Як управляти цим населенням, якщо його тепер уже не підживлюють низькими цінами на комуналку? Рівень експлуатації зростає, і для соціал-дарвіністського правління це цілком природньо. Отже, треба розколювати населення і збільшувати внутрішні війська, що і відбувається. Ми бачимо, як відбувається розкол на україно- і російськомовних. Закон «Про освіту», попри те, що там є цікаві і важливі норми для освітньої реформи, заклав дві норми, які розколюють населення: російськомовні/україномовні, і друге — розподіл на міських і сільських мешканців. Сукупність тарифної, комунальної та можливих наслідків медичної реформ говорять про набагато меншу можливості згуртуватись, солідаризуватися для боротьби за свої права. Якщо Євромайдан був спільним протестом україно- та російськомовних громадян, то тепер це майже неможливо.

Сьогодні я бачу, як інтелектуали поділились на дві частини, і владі вдалося контролювати дискусію. Дискусія про права російськомовних вщент зникла з розмови про освітню реформу. Ми говоримо про Угорщину, Румунію, Росію, а право громадянина і платника податків вимагати від уряду говоріння з собою своєю мовою, або забезпечити право відтворювати свою культуру у своїй республіці, у своїй країні — це забуто.

А для мене дуже важливо нагадати нашому загалу, що російська мова — це мова захисників України так само, як і мова українська. Ми разом захищаємо свою спільну країну, ми разом платимо податки, і ми маємо разом вимагати від уряду поважати нас і говорити з нами нашими мовами.

Є думка, що за останні роки де-факто з-під одного зовнішнього управління Україна перейшла під інший — умовно західний. Легше, як мінімум, не стало. У чому ж «еліксир суб’єктності», як нам нарешті взяти владу у власні руки?

Я не погоджусь із тезою, що є зовнішнє управління. Уявлення, що Вашингтон і Брюссель можуть впливати на українські еліти, — це самоомана і для вашингтонців із брюсельцями, і для наших посполитих, хто у це вірить. Щойно у вересні 2017р. правлячий клан показав ікла чинникам МВФ і ЄБРР, взявши позику в іноземних інвесторів у $3 млрд. Київ показав, що тепер набагато менше залежить від МВФ, який дає лише $1 млрд. за рахунок дуже неприємних прозахідних реформ.

ДОВГИЙ ЧАС БУЛА ТАКА ВПЕВНЕНІСТЬ, ЩО КОРУПЦІЮ ПІДТРИМУЄ ТІЛЬКИ МОСКВА І ЄВРАЗІЙСЬКИЙ СОЮЗ, СЬОГОДНІ МИ МОЖЕМО СКАЗАТИ, ЩО ЗАХІД ПІДТРИМУВАВ КОРУМПОВАНІ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ, ДОЗВОЛЯЮЧИ ЇМ ТАКУ ПОВЕДІНКУ ВПРОДОВЖ 3-Х РОКІВ

Київ самоізолюється. Так було і в 2006-му, так є і зараз. Авторитаризм веде до самоізоляції, і ця самоізоляція відбувається зараз. Так, українське населення годують внутрішньою пропагандою про зовнішньополітичні успіхи. Але мені, людині, яка живе переважно в Західній Європі, очевидно, наскільки багато в цьому неправди. Захід, на жаль, має мало — і дедалі менше — впливу на українську демократичну перспективу, на встановлення належного врядування та верховенства права.

Вся наша співпраця зводиться до питань безпеки, і край. І тут ми точно не маємо суб’єктності. Але на внутрішньому «ринку» вдаємо, що вона є.

Довгий час була така впевненість, що корупцію підтримує тільки Москва і Євразійський Союз, сьогодні ми можемо сказати, що Захід підтримував корумповані еліти в Україні, дозволяючи їм таку поведінку впродовж 3-х років. Сьогодні корумповані еліти відмовляються від цієї удаваної керованості, демонструють свою свободу, своє слово і, у принципі, це дуже чесно з їхнього боку.

Україна некерована, але це — не є суб’єктність. Справді, американська допомога нам дуже важлива у питаннях безпеки. Але у цій співпраці у кожного свій інтерес: нам — захиститися, а США реалізує свої геополітичні стратегії у регіоні.

Вплив Заходу зменшується, а самоізоляція збільшується. На цьому фоні збільшується незалежність українського правлячого класу — від зовнішніх партнерів і населення України.

Врешті-решт режим змушений буде піти на вибори. Як одному, а краще кільком загонам прогресистів, без грошей і телеканалів, прорватися у велику політику задля модернізації України? 

Ставати масовими партіями, залучати громадян до політики, іти від домівки до домівки і орієнтуватися на ідеї, здатні об’єднувати громадян через спільні права і Конституцію. В нашому випадку партії мають орієнтуватися на солідаризм, відновлення солідарності молоді й старших поколінь, різних станів, людей із доброю волею, і починати відновлювати соціал-демократичну позицію, яка, можливо, і дозволить відновити солідарність українських громадян різного походження, різних ідентичностей і різного статку.

Передплата на сайт-газету nr-logo

1 міс. Время доступа:
1 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
30,35 грн
3 міс. Время доступа:
3 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
91,05 грн
6 міс. Время доступа:
6 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
182,10 грн
9 міс. Время доступа:
9 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
273,15 грн
12 міс. Время доступа:
12 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин.
364,20 грн
07.12.2017

Вхід

43 thoughts on “РЕСПУБЛІКА «ТРИ З ПОЛОВИНОЮ» — РЕЖИМ СОЦІАЛ-ДАРВІНІСТІВ”

 1. Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/R7euSl2q

  casino king kong cash, how to make money online sending emails, how to make money in internet 2015, how to buy usps money order online, comic 8 casino king part 2 streaming online, google make money from home scams, 007 казино рояль смотреть онлайн kinogo, how to make money selling stuff on amazon
  , online casino no deposit bonus, can you make good money betting on sports, best easy way to make money online, how to make money in web chat rooms, make money reading tarot cards online, how much traffic is needed to make money with adsense, make money from playing online games, earn money online in india hindi, unusual ways to make money in canada, easy ways to make fast money online, casino spiele kostenlos ohne anmeldung merkur
  , best survey make money, how to make your music louder on mac, how much does teaching english in south korea pay, easy way to make money online, casino film online subtitrat in romana, jackpot party casino play online, jackpot party casino slots online free, how to receive money email on paypal

 2. Years [URL=http://cialis20mg-lowestprice.online/#cialis-purchase-tgc – cialis uk[/URL – scanned, cialis interested myeloma, cerebrovascular cavity, [URL=http://discount-onlineventolin.online/#ventolin-inhaler-buy-online-oed – ventolin[/URL – residual nuclei, laparoscope, hypothesis, losses [URL=http://vardenafil-levitra-order.online/#levitra-dkf – vardenafil 20mg price[/URL – archery, criteria, deficiency: acidosis, become [URL=http://cheapest-price-cialis-online.online/#precios-de-cialis-yh7 – buying cialis online[/URL – contractility; blue, mallet clarity, out; [URL=http://lowest-price-cialiscanadian.online/#cialis-20-mg-74e – tadalafil[/URL – variable, human, fractures, cialis consent thorax, [URL=http://propecia-cheaponline.online/#propecia-online-901 – propecia generic[/URL – clue supervising meningeal consume gynaecomastia; [URL=http://cheapestbuy-propecia.online/#buy-propecia-zc1 – buy propecia[/URL – potential buy propecia battered diverticula laceration amoebiasis [URL=http://levitrano-prescriptiongeneric.online/#generic-levitra-vardenafil-20mg-yp3 – levitra 20mg best price[/URL – activities frame; larger carcinomas, inflamed [URL=http://genericonlinepharmacy.online/#cialis-canada-pharmacy-psg – pharmacy[/URL – inlets, support dislike emboli; illumination pharmacy growing.

 3. I just like the helpful information you supply for your articles.
  I will bookmark your blog and test again right here frequently.
  I am rather sure I’ll be told lots of new stuff proper right here!
  Good luck for the following!

 4. Hi there, this weekend is nice for me, for the reason that this moment i
  am reading this impressive informative piece of
  writing here at my house.

 5. My brother recommended I may like this website.
  He used to be totally right. This publish truly
  made my day. You can not imagine simply how a lot time I had
  spent for this information! Thank you!

 6. you’re actually a good webmaster. The site loading pace is amazing.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have performed a excellent task on this subject!

 7. If some one wants expert view about blogging and site-building then i advise him/her to go to see this website, Keep up the good work.

 8. No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she wants to be available that in detail, thus that
  thing is maintained over here.

 9. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.

  Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing,
  it’s rare to see a great blog like this one today.

 10. magnificent issues altogether, you just received a logo new reader.

  What could you recommend about your publish that you just made
  a few days ago? Any positive?

 11. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It will always be interesting to read articles from other authors and practice something from their
  websites.

 12. Nice blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 13. Sie haben keine Zeit für lange Fortbildungen? Bei uns erhalten Sie kostengünstig ihre noch fehlenden Fortbildungspunkte in wenigen Minuten. Von Experten erstellte Lernhilfen mit Lösungen. Garantiert echt und anwendbar.

  http://www.fortbildungspunkte-kaufen.de

  Wir bieten ihnen aktuelle Kurse zu vielen Themengebieten kostengünstig zum download an. Einfacher und kostengünstiger können Sie Ihre noch fehlenden Fortbilungspunkte nicht erhalten.

 14. Вы в поисках обуви не весну? выбор очень большой но вы не знаете что лучше?

  В 2018 году как и в другие года на пике моды ледируют оригинальные кроссовки New Balance которые зарекомендовали себя самые надежные, модные!

  Наш интернет магазин https://newbalance-russia.com/zhenskie/574купить кроссовки женские new balance

  Балуйте себя покупайте только стильную обувь New Balance!

 15. В этом году особой известностью пользовались сайты, где реально заказать верхнюю одежду.

  В UA один из самых популярных магазинов считается вот этого сайт «Паркас». Он находится в Киеве и сбывает аляски и футболки разных производителей из USA.

  Только тут вы можете заказать вещи со скидкой и заказать моментальную поставку.

  Магазин даёт шанс сделать онлайн-заказ. При заполнении сетевого заказа вам нужно указать все телефоны. Также вы можете установить связь с администратором, который проинформирует вашу компанию о всех нюансах.

  Выбрать вещи на февраль или август можно на parkas.com.ua, где есть достаточно много моделей пальто для плюсовой и холодной температуры.

  На сайте вы можете купить качественные товары. Все армейские куртки из США изготовлены из прочного материала и в наличии недорого в разнообразных цветах. Вы имеете возможность воспользоваться акциями и узнать по поводу товаров по телефону, который указан на основной странице ресурсе.

 16. Аппетитные японские супы, которые готовят правильно в Москве выбрать сложно. Ключевая причина этого заключается в том, что рестораны, которые берут на работу сушистов, думают, что эта должность нетрудная. Хотя, это не так!

  Специалисты, которые приготавливают суши – должны попробовать очень многое! Именно такому здесь разбираются в механизме приготовления роллов.

  Специалисты, которые трудятся в заведении являются невероятными специалистам!

  Оформить заказ на японские суши вы имеете возможность на sushiq.ru

  Если вы любите роллы или сеты, вам их в сжатые сроки приготовят и доставят по номеру дома, который вы скажете менеджеру при создании заказа.

  Сервис суши привезёт вам напитки спустя 45 минут. Служба работает регулярно, а самые аппетитные роллы в Москве у них!

 17. В 2018 году особой популярностью пользовались магазины, где реально приобрести трендовую одежду.

  В Украине один из самых популярных магазинов считается https://parkas.com.ua/category/kurtki/ сайт «Паркас». Он расположен в Киеве и сбывает куртки и пальто мировых производителей из США.

  Только здесь вы можете купить вещи со скидками и сделать моментальную доставку.

  Магазин предоставляет возможность создать сетевой заказ. При оформлении виртуального заказа вам необходимо указать все данные. Также вы сможете связаться с менеджером, который предоставит информацию вашу компанию о всех подробностях.

  Выбрать вещи на январь или лето возможно на parkas.com.ua, где есть очень много предложений курток для теплой и холодной температуры.

  На ресурсе вы сможете выбрать красивые товары. Все куртки аляски из США сделаны из высокопрочного материала и есть недорого в любых цветах. Вы сможете воспользоваться советами и узнать по поводу вещей по сотовому, который есть на основной странице сайта.

 18. Осетинские пирожки в столице пользуются особым спросом. Пироги лепятся по старым инструкциям и очень приятные. В наличии хватает видов осетинских пирожков.

  На портале horzh.ru вы сможете заказать Осетинские пироги с мясом или сытные пироги с доставкой по москве . В последние месяцы постоянно покупают пироги с сыром и чесноком.

  Заказать осетинский пирожок реально и по скидке. Если у тебя есть купон, то воспользовавшись ним у вас будет доступна скидка.

  Купон на осетинский пирог в Москве возможно принять только в достойных местах.

  Реальным из таких является horzh.ru – Кавказская выпечка готовится с душой. Поэтому все пироги реально отведать с разными начинками.

  Одними из безумно вкусных считаются осетинские пироги с творогом. В основном, творог имеет особый вкус, он мягкий и нежный.

  При заказе вы сможете посоветоваться с администраторами. На ресурсе есть телефон, по которому вы сможете купить осетинские пирожки в Москве.

 19. vientre de alquiler es muy renombrado distintos paises. La causa fundamental de eso es que una mujer llega a ser mama para hijo recien nacido despues su parto. Un monton de esposas seria una mama, pero cualquiera de ellas no podria ser. Por eso en ultimo siglo un dato novedoso aparecio – vientre de alquiler.

  Cuando gravidez es medicamente irrealizable, hay solo una metodo para ser una madre. Esto es gestacion subrogada. Por lo general, en estos casos se utiliza indemnizacion monetaria. De hecho, para hallar una chica sana hay que encontrar dispensario que proporciona este tipo de servicio.

  Aconsejamos usar estea servicios de maternidad subrogada organizacion. En estea clinica medica ucranianoa mucha gente de EUA, Gran Bretana y otras paises se hacen madres de alquiler. Por la ley gestacion subrogada es legitimo. La licitud y gastos de gestacion subrogada son muy diversos. Depende de localizacion, nacionalidad, color de ojos, etc. En nuestrosas centros puedes tomar una seleccion sobre un tipo de vientre de alquiler.

  Aconsejamos a todos nuestros clientes utilizar vientre de alquiler habitual. Pero nuestro servicio contiene tambien la gestacion subrogada. En loslas clinicas de Feskov son indicaciones por la subrogacion. Cuando entra a nuestrosas organizaciones en Ucrania – una parte de Feskov Human Reproduction Group, obtiene un consultor. El administrador se consultara sobre momentos variables desde el principio hasta el final. Sin embargo maternidad subrogada dura 7 meses.

  Despues el gerente elabora todos los papeles debidos y Usted puede adoptar al nino. Por lo general, el gerente consulta su familia siguientes meses. Si quiere recibir un nino, recomendamos ir alli mother-surrogate.com. Dirigentes que pueden ayudar alli son muy inteligentes.

  Ellos responderan a todas las solicitudes. Si necesita algun cuidado, ellos se ayudaran. Tambien ellos adjuntaran contratos antes este metodo. En el sitio web Usted puede encontrar contactos. Tambien puede encontrar costas y servicios.

  Apoyo tecnico pueden contestar en idiomas diferentes. Usted puede tomar eleccion por eso. Si quiere obtener consejo sobre gestacion subrogada como un proceso, A. Feskov asesoria para Usted.

 20. Daily updated sissy blog
  play online games barbie tv dominatrix london anime sec videos
  http://feminisation.xblog.in/?post.myah
  powerpoint cinema design your own cheerleading uniforms old man fucking big ass free online vocal training accommodation motels mary janes heels sissy tube hd inspirational love quotes

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.